Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

17. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

..

..

..

Uppsala

-

-

-

-

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

1

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

10

..

..

Kalmar

20

33 930

33 800

2,7

740

24 900

2,7

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

36

32 570

32 440

4,3

2550

82 800

4,3

Skåne

94

31 270

31 150

2,5

4520

140 700

2,5

Hallands

1

..

..

..

10

..

..

Västra Götalands

9

..

..

..

110

..

..

Värmlands

-

-

-

-

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

31 950

31 820

3,9

810

25 800

3,9

Götalands mellanbygder

113

31 950

31 820

2,2

6530

207 700

2,2

Götalands norra slättbygder

10

28 560

28 450

5,2

120

3 400

5,2

Svealands slättbygder

-

-

-

-

10

..

..

Götalands skogsbygder

16

31 280

31 150

6,9

500

15 400

6,9

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.