Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

18. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

2 640

9,2

20 270

9,2

53 500

13,1

Uppsala

21

2 950

9,7

28 170

6,9

83 200

11,9

Södermanlands

29

2 920

8,3

27 270

6,4

79 800

10,5

Östergötlands

45

2 930

7,3

54 680

3,0

160 200

7,9

Jönköpings

40

2 810

7,7

54 250

3,2

152 200

8,3

Kronobergs

19

..

..

..

..

..

..

Kalmar

57

3 180

6,5

60 380

2,3

192 100

6,9

Gotlands

31

2 760

6,3

32 480

4,6

89 800

7,8

Blekinge

10

..

..

..

..

..

..

Skåne

92

3 220

4,6

74 010

3,2

238 000

5,6

Hallands

38

3 430

5,8

32 580

5,5

111 900

8,0

Västra Götalands

126

3 020

3,7

124 760

3,3

377 400

4,9

Värmlands

39

2 580

8,9

43 470

5,5

112 100

10,4

Örebro

21

3 410

9,6

21 570

8,2

73 600

12,6

Västmanlands

19

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

31

3 340

5,1

25 280

4,9

84 600

7,1

Gävleborgs

32

3 030

5,1

34 650

3,4

104 900

6,1

Västernorrlands

30

3 150

6,3

30 780

5,3

96 900

8,3

Jämtlands

21

2 950

12,1

29 510

4,3

87 000

12,8

Västerbottens

35

2 510

8,0

42 220

4,5

105 800

9,2

Norrbottens

18

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

47

3 280

5,9

33 140

5,0

108 600

7,7

Götalands mellanbygder

108

3 110

4,9

104 380

2,3

324 400

5,4

Götalands n:a slättbygder

77

3 340

5,3

77 580

4,6

258 800

7,0

Svealands slättbygder

119

2 940

4,4

119 770

3,5

352 400

5,6

Götalands skogsbygder

212

2 950

3,0

242 550

1,8

716 100

3,5

Mell Sveriges skogsbygder

75

2 780

4,9

79 380

3,3

221 000

5,9

Nedre Norrland

85

3 080

3,7

91 960

2,7

282 900

4,6

Övre Norrland

57

2 490

6,9

69 450

3,4

172 800

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

780

2 970

1,6

816 400

1,1

2 425 000

1,9

2005

791

3 330

1,6

803 920

1,1

2 674 400

2,0

2004

800

3 290

1,6

754 870

0,9

2 481 300

1,9

2003

790

3 310

1,5

764 360

1,0

2 530 800

1,8

2002

609

3 580

1,7

765 100

1,1

2 737 000

2,1


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.