Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2006

19. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2006

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

590

32,8

12 000

34,1

 

3 230

65 500

Uppsala

1 780

28,4

50 100

29,3

 

4 730

133 300

Södermanlands

1 690

27,0

46 100

27,7

 

4 620

125 900

Östergötlands

2 370

17,4

129 700

17,7

 

5 300

289 900

Jönköpings

1 830

13,1

99 100

13,4

 

4 630

251 300

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

1 540

12,8

92 900

13,0

 

4 720

285 000

Gotlands

1 080

20,3

35 000

20,8

 

3 840

124 700

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

1 610

13,1

119 400

13,5

 

4 830

357 400

Hallands

2 600

14,4

84 700

15,4

 

6 040

196 600

Västra Götalands

1 840

8,7

230 100

9,3

 

4 870

607 500

Värmlands

970

19,3

42 100

20,1

 

3 550

154 300

Örebro

2 390

27,1

51 600

28,3

 

5 800

125 100

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

940

20,4

23 800

20,9

 

4 290

108 400

Gävleborgs

1 190

15,6

41 200

16,0

 

4 220

146 100

Västernorrlands

430

20,1

13 300

20,8

 

3 580

110 200

Jämtlands

740

27,6

22 000

27,9

 

3 700

109 000

Västerbottens

730

23,9

31 000

24,3

 

3 240

136 800

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 040

16,2

67 500

17,0

 

5 310

176 000

Götalands mellanbygder

1 290

10,2

134 200

10,4

 

4 390

458 700

Götalands norra slättbygder

2 580

12,6

200 500

13,4

 

5 920

459 300

Svealands slättbygder

1 560

13,7

186 700

14,1

 

4 500

539 100

Götalands skogsbygder

1 820

5,9

442 000

6,2

 

4 780

1 158 100

Mell Sveriges skogsbygder

860

11,8

68 500

12,3

 

3 650

289 500

Nedre Norrland

750

11,5

69 100

11,8

 

3 830

352 000

Övre Norrland

720

17,0

50 300

17,3

 

3 210

223 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

1 480

4,2

1 207 600

4,3

 

4 450

3 632 600

2005

1 520

3,7

1 220 900

3,9

 

4 840

3 895 400

2004

1 730

3,4

1 302 900

3,7

 

5 010

3 784 200

2003

1 700

3,3

1 295 600

3,6

 

5 010

3 826 400

2002

1 670

3,8

1 275 000

4,2

 

5 240

4 012 000


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.