Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

860

..

..

Uppsala

93

4 380

2,0

5 020

22 000

2,0

Södermanlands

54

4 000

3,2

2 400

9 600

3,2

Östergötlands

45

4 140

3,2

2 280

9 400

3,2

Jönköpings

6

..

..

110

..

..

Kronobergs

6

..

..

150

..

..

Kalmar

24

4 040

6,7

680

2 800

9,0

Gotlands

40

3 470

4,7

1 930

6 700

4,7

Blekinge

16

..

..

970

..

..

Skåne

142

3 690

1,7

10 030

37 000

2,0

Hallands

51

4 630

2,7

2 400

11 100

3,0

Västra Götalands

56

3 630

4,4

4 080

14 800

4,5

Värmlands

6

..

..

370

..

..

Örebro

68

4 890

2,1

5 100

25 000

2,1

Västmanlands

89

3 940

2,8

5 190

20 500

2,9

Dalarnas

22

2 840

6,6

720

2 000

6,6

Gävleborgs

17

..

..

450

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

152

4 080

1,5

9 530

38 900

1,6

Götalands mellanbygder

99

3 470

2,8

5 690

19 800

3,2

Götalands norra slättbygder

85

3 870

3,3

5 330

20 600

3,4

Svealands slättbygder

316

4 330

1,3

18 190

78 700

1,3

Götalands skogsbygder

47

3 660

4,5

1 980

7 300

5,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

3 530

4,1

1 670

5 900

4,1

Nedre Norrland

13

..

..

380

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

2001

873

4 600

1,0

44 530

204 700

1,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.