Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2006, hektar

20. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2006, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

31 530

20 270

9,2

10 870

16,8

..

..

Uppsala

26

37 290

28 170

6,9

6 560

20,9

..

..

Södermanlands

36

40 420

27 270

6,4

12 180

13,9

..

..

Östergötlands

52

63 470

54 680

3,0

7 160

17,1

..

..

Jönköpings

50

65 090

54 250

3,2

9 780

16,0

..

..

Kronobergs

23

36 880

27 550

7,8

7 920

24,2

..

..

Kalmar

64

66 980

60 380

2,3

5 970

21,5

..

..

Gotlands

31

38 400

32 480

4,6

5 920

25,0

..

..

Blekinge

12

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

102

98 640

74 010

3,2

22 880

10,3

..

..

Hallands

52

44 930

32 580

5,5

11 390

14,6

..

..

Västra Götalands

154

169 980

124 760

3,3

41 680

9,7

3 540

33,9

Värmlands

51

60 150

43 470

5,5

12 030

15,1

..

..

Örebro

27

31 410

21 570

8,2

8 260

18,5

..

..

Västmanlands

25

27 220

18 750

10,7

4 730

27,1

..

..

Dalarnas

34

33 290

25 280

4,9

7 520

15,3

..

..

Gävleborgs

34

42 320

34 650

3,4

7 230

15,9

..

..

Västernorrlands

33

40 130

30 780

5,3

8 860

18,0

..

..

Jämtlands

23

35 740

29 510

4,3

5 250

20,8

..

..

Västerbottens

38

49 890

42 220

4,5

4 410

21,5

..

..

Norrbottens

21

26 520

21 580

6,6

2 770

33,2

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

61

46 230

33 140

5,0

10 550

13,4

..

..

Götalands mellanbygder

119

122 260

104 380

2,3

16 640

13,8

..

..

Götalands n:a slättbygder

100

101 840

77 580

4,6

20 710

16,1

..

..

Svealands slättbygder

154

176 380

119 770

3,5

47 100

7,9

9 500

28,1

Götalands skogsbygder

245

307 160

242 550

1,8

60 980

7,1

..

..

Mell Sveriges skogsbygd

84

102 120

79 380

3,3

19 330

11,6

..

..

Nedre Norrland

92

116 360

91 960

2,7

21 940

10,4

..

..

Övre Norrland

63

82 710

69 450

3,4

7 870

16,9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

918

1 055 060

816 400

1,1

206 270

3,9

32 390

14,9

2005

920

1 027 290

803 920

1,1

192 670

4,1

30 710

14,3

2004

902

934 770

754 870

0,9

166 330

4,2

13 570

15,6

2003

861

933 280

764 360

1,0

159 590

5,3

9 330

21,2

2002

623

941 000

765 100

1,1

169 400

5,2

6 600

24,3


 

Vattenhalt 16,5 procent.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM0701.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).