Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2006, procent

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2006, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

30

64,3

34,5

..

Uppsala

26

75,5

17,6

..

Södermanlands

36

67,5

30,1

..

Östergötlands

52

86,1

11,3

..

Jönköpings

50

83,3

15,0

..

Kronobergs

23

74,7

21,5

..

Kalmar

64

90,1

8,9

..

Gotlands

31

84,6

15,4

..

Blekinge

12

..

..

..

Skåne

102

75,0

23,2

..

Hallands

52

72,5

25,4

..

Västra Götalands

154

73,4

24,5

2,1

Värmlands

51

72,3

20,0

..

Örebro

27

68,7

26,3

..

Västmanlands

25

68,9

17,4

..

Dalarnas

34

76,0

22,6

..

Gävleborgs

34

81,9

17,1

..

Västernorrlands

33

76,7

22,1

..

Jämtlands

23

82,6

14,7

..

Västerbottens

38

84,6

8,8

..

Norrbottens

21

81,4

10,5

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

61

71,7

22,8

..

Götalands mellanbygder

119

85,4

13,6

..

Götalands norra slättbygder

100

76,2

20,3

..

Svealands slättbygder

154

67,9

26,7

5,4

Götalands skogsbygder

245

79,0

19,9

..

Mell Sveriges skogsbygder

84

77,7

18,9

..

Nedre Norrland

92

79,0

18,9

..

Övre Norrland

63

84,0

9,5

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

918

77,4

19,6

3,1

2005

920

78,3

18,8

3,0

2004

902

80,8

17,8

1,5

2003

861

81,9

17,1

1,0

2002

623

81,3

18,0

0,7


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).