Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

22. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2006

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

60

2,6

 

10

1,0

Östergötlands

140

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

30

3,4

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

0

0,5

 

..

..

Gotlands

30

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

140

7,8

 

..

..

 

..

..

Skåne

2 740

3,1

 

180

1,8

 

140

1,4

Hallands

10

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

150

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,1

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

40

0,8

 

0

0,0

Västmanlands

80

0,5

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,3

 

0

0,1

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 360

1,8

 

50

0,5

 

20

0,3

Götalands mellanbygder

1 270

3,9

 

140

2,4

 

140

2,6

Götalands norra slättbygder

280

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

150

0,2

 

110

0,6

 

20

0,3

Götalands skogsbygder

380

2,5

 

0

0,2

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

22 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2006

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

120

1,6

 

100

1,7

Uppsala

..

..

 

10

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

..

..

 

10

0,1

 

30

0,3

Östergötlands

..

..

 

360

2,7

 

30

0,3

Jönköpings

..

..

 

60

1,3

 

100

2,0

Kronobergs

..

..

 

20

1,1

 

360

10,4

Kalmar

20

1,3

 

280

2,2

 

250

6,3

Gotlands

0

0,0

 

40

0,3

 

10

0,6

Blekinge

..

..

 

10

0,2

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

600

0,8

 

940

6,1

Hallands

..

..

 

10

0,0

 

90

0,9

Västra Götalands

..

..

 

200

0,6

 

1 850

2,7

Värmlands

..

..

 

60

0,6

 

200

1,9

Örebro

..

..

 

20

0,1

 

120

0,8

Västmanlands

..

..

 

10

0,1

 

60

0,3

Dalarnas

-

-

 

450

4,6

 

110

3,2

Gävleborgs

-

-

 

270

2,6

 

440

10,0

Västernorrlands

-

-

 

260

7,1

 

80

38,0

Jämtlands

-

-

 

120

6,7

 

40

25,2

Västerbottens

-

-

 

820

9,7

 

220

16,6

Norrbottens

-

-

 

60

1,6

 

20

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

160

0,2

 

320

2,1

Götalands mellanbygder

20

0,6

 

610

1,2

 

590

6,2

Götalands norra slättbygder

..

..

 

110

0,3

 

450

0,8

Svealands slättbygder

..

..

 

210

0,3

 

330

0,5

Götalands skogsbygder

..

..

 

410

1,4

 

2 330

6,8

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

920

5,0

 

360

2,4

Nedre Norrland

-

-

 

550

3,5

 

430

11,7

Övre Norrland

-

-

 

910

7,5

 

240

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

22 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2006

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

110

11,9

 

..

..

 

370

1,3

Uppsala

0

0,0

 

100

3,8

 

120

0,2

Södermanlands

0

0,1

 

0

0,4

 

140

0,3

Östergötlands

20

0,2

 

100

5,1

 

650

0,8

Jönköpings

20

1,3

 

0

0,3

 

220

1,6

Kronobergs

20

2,0

 

..

..

 

400

5,4

Kalmar

50

1,1

 

..

..

 

620

1,8

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

90

0,3

Blekinge

0

0,2

 

..

..

 

160

1,8

Skåne

190

3,3

 

..

..

 

4 860

2,3

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

100

0,2

Västra Götalands

120

0,8

 

80

1,2

 

2 400

1,3

Värmlands

20

0,8

 

..

..

 

380

1,4

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

170

0,4

Västmanlands

0

0,5

 

..

..

 

170

0,3

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

570

3,5

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

780

4,9

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

390

9,2

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

180

8,7

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

1 070

10,4

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

110

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

0,9

 

..

..

 

1 970

1,1

Götalands mellanbygder

190

1,8

 

110

8,0

 

3 060

2,6

Götalands norra slättbygder

140

0,8

 

30

0,6

 

1 010

0,5

Svealands slättbygder

120

1,3

 

100

2,0

 

1 030

0,4

Götalands skogsbygder

70

0,8

 

130

2,0

 

3 320

3,5

Mell Sveriges skogsbygder

20

0,9

 

100

6,3

 

1 400

3,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 130

5,5

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 220

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

600

1,1

 

680

3,4

 

14 230

1,5

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).