Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

23. Peas and field beans. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2006

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1,9

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

120

8,7

 

..

..

Östergötlands

50

1,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

20

1,7

 

..

..

Gotlands

30

3,1

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

Skåne

240

10,3

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

140

4,7

 

40

1,1

Värmlands

40

7,2

 

..

..

Örebro

80

8,7

 

..

..

Västmanlands

0

0,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

10,2

 

20

1,8

Götalands mellanbygder

110

3,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

180

2,9

 

40

1,0

Svealands slättbygder

270

3,9

 

10

1,0

Götalands skogsbygder

0

0,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

5,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

780

4,0

 

100

1,6

2005

420

1,7

 

50

0,7

2004

1 100

4,1

 

350

6,4

2003

650

2,7

 

 

 

2002

750

2,8

 

 

 

2001

2 090

7,8

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).