Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

24. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2006

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

50

6,1

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

20

0,3

 

..

..

Södermanlands

40

4,8

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,1

 

40

1,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

20

1,0

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

20

2,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

10

0,0

 

30

1,0

 

..

..

Hallands

10

0,6

 

0

0,1

 

..

..

Västra Götalands

90

1,1

 

70

0,9

 

..

..

Värmlands

..

..

 

20

2,8

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

60

1,6

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

-

-

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,1

 

20

1,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

20

0,2

 

40

1,5

 

..

..

Götalands norra slättbygder

100

0,7

 

40

0,5

 

..

..

Svealands slättbygder

100

3,2

 

100

0,5

 

0

0,1

Götalands skogsbygder

0

0,2

 

90

4,5

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

30

3,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

 

 

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

 

 

2001

330

1,7

 

340

2,5

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).