Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

25. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2006

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

70

1,8

 

..

..

Uppsala

..

..

 

70

1,0

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

40

0,8

 

0

0,0

Östergötlands

..

..

 

40

0,4

 

110

3,1

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

20

0,8

 

..

..

Gotlands

..

..

 

20

0,8

 

..

..

Blekinge

-

-

 

20

4,3

 

..

..

Skåne

..

..

 

30

0,1

 

..

..

Hallands

..

..

 

10

0,4

 

..

..

Västra Götalands

20

1,1

 

220

1,3

 

160

9,8

Värmlands

90

11,1

 

110

6,4

 

..

..

Örebro

..

..

 

10

0,3

 

..

..

Västmanlands

10

1,2

 

70

1,5

 

..

..

Dalarnas

0

0,8

 

60

10,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

30

0,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

50

0,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

140

0,6

 

220

4,5

Svealands slättbygder

170

6,3

 

370

1,4

 

50

1,8

Götalands skogsbygder

..

..

 

150

3,3

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

50

4,4

 

80

3,3

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

250

4,0

 

820

0,9

 

390

4,5

2005

130

1,8

 

1 030

1,3

 

300

3,0

2004

280

3,3

 

860

1,0

 

420

7,3

2003

180

2,4

 

540

0,9

 

290

7,8

2002

630

5,0

 

1 110

1,6

 

110

3,3

2001

440

4,2

 

1 200

2,7

 

1 390

32,5


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.