Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

26. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2006

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

10

0,7

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

20

3,5

 

0

0,0

Gotlands

0

0,3

 

-

-

Blekinge

..

..

 

10

0,5

Skåne

60

0,9

 

150

3,2

Hallands

20

0,6

 

..

..

Västra Götalands

30

1,1

 

..

..

Värmlands

10

2,6

 

..

..

Örebro

40

6,3

 

-

-

Västmanlands

0

2,0

 

-

-

Dalarnas

20

2,0

 

..

..

Gävleborgs

10

2,3

 

..

..

Västernorrlands

20

7,5

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

0

0,8

 

..

..

Norrbottens

10

1,5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

1,0

 

20

2,5

Götalands mellanbygder

30

0,7

 

150

2,2

Götalands norra slättbygder

30

0,6

 

0

0,0

Svealands slättbygder

50

3,1

 

..

..

Götalands skogsbygder

50

3,2

 

10

1,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

5,0

 

..

..

Nedre Norrland

20

2,1

 

..

..

Övre Norrland

10

1,3

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).