Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0701 1)

27. Cereals. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0701)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,1

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

100

0,9

 

60

7,9

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

30

1,6

 

..

..

Blekinge

10

0,5

 

..

..

 

..

..

Skåne

70

0,1

 

190

1,9

 

170

1,7

Hallands

0

0,0

 

60

2,3

 

..

..

Västra Götalands

10

0,0

 

40

1,1

 

10

0,3

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

20

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

30

0,5

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

50

0,5

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

80

0,2

 

140

2,5

 

320

5,6

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

40

0,8

 

10

0,2

Svealands slättbygder

40

0,0

 

31

0,2

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

100

0,6

 

170

7,8

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

0

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

21

1,6

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

2

0,2

 

140

0,3

 

270

0,8


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig
grödareal enligt JO 10 SM 0701 1)

27 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0701)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,0

 

40

0,7

Uppsala

..

..

 

10

0,0

 

210

2,5

Södermanlands

-

-

 

480

4,8

 

100

0,9

Östergötlands

..

..

 

90

0,7

 

170

1,6

Jönköpings

..

..

 

1 360

22,7

 

1 580

23,2

Kronobergs

-

-

 

330

13,4

 

520

13,0

Kalmar

20

1,6

 

760

5,8

 

1 220

23,6

Gotlands

2

0,2

 

750

5,1

 

290

11,8

Blekinge

..

..

 

270

6,8

 

200

17,6

Skåne

0

0,0

 

760

1,0

 

540

3,4

Hallands

..

..

 

420

2,1

 

40

0,5

Västra Götalands

..

..

 

670

2,0

 

1 390

2,0

Värmlands

-

-

 

100

1,1

 

860

7,5

Örebro

-

-

 

160

1,1

 

60

0,4

Västmanlands

..

..

 

350

1,8

 

570

3,4

Dalarnas

-

-

 

230

2,4

 

120

3,2

Gävleborgs

-

-

 

400

3,7

 

80

1,9

Västernorrlands

-

-

 

130

3,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

160

7,9

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

470

5,2

 

360

21,6

Norrbottens

-

-

 

250

6,5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

230

0,4

 

100

0,7

Götalands mellanbygder

20

0,8

 

1 640

3,2

 

860

8,2

Götalands norra slättbygder

..

..

 

200

0,6

 

950

1,6

Svealands slättbygder

..

..

 

910

1,2

 

650

1,1

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 580

10,9

 

4 270

11,1

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

 

230

1,3

 

1 330

8,3

Nedre Norrland

-

-

 

930

5,7

 

470

11,2

Övre Norrland

-

-

 

720

5,6

 

630

25,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0701 1)

27 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0701)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

2,5

 

140

16,5

 

210

0,7

Uppsala

0

0,0

 

820

27,0

 

1 060

1,4

Södermanlands

40

1,2

 

330

27,3

 

960

1,8

Östergötlands

90

1,0

 

1 320

55,5

 

1 660

1,9

Jönköpings

50

3,5

 

1 170

44,2

 

4 150

23,1

Kronobergs

20

2,0

 

700

62,6

 

1 570

17,4

Kalmar

260

6,0

 

1 100

52,5

 

3 650

9,7

Gotlands

10

0,2

 

510

45,3

 

1 610

5,1

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

630

6,6

Skåne

10

0,1

 

2 270

71,4

 

4 000

1,9

Hallands

10

0,3

 

930

68,8

 

1 460

3,1

Västra Götalands

20

0,1

 

4 810

42,3

 

6 950

3,6

Värmlands

50

2,2

 

1 140

62,4

 

2 170

7,5

Örebro

20

1,2

 

..

..

 

600

1,3

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

1 040

1,7

Dalarnas

..

..

 

410

55,4

 

760

4,5

Gävleborgs

-

-

 

1 610

79,6

 

2 150

11,8

Västernorrlands

..

..

 

1 820

87,0

 

2 310

35,1

Jämtlands

..

..

 

1 940

97,4

 

2 100

50,5

Västerbottens

..

..

 

1 640

79,6

 

2 470

19,3

Norrbottens

..

..

 

700

81,2

 

1 270

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

1 090

78,3

 

1 480

0,8

Götalands mellanbygder

290

2,6

 

2 140

62,2

 

5 480

4,4

Götalands norra slättbygder

60

0,4

 

3 050

38,4

 

4 320

1,9

Svealands slättbygder

80

0,8

 

2 060

28,7

 

3 770

1,4

Götalands skogsbygder

120

1,5

 

6 300

52,8

 

14 540

13,1

Mell Sveriges skogsbygder

60

2,1

 

1 340

45,9

 

2 960

6,1

Nedre Norrland

..

..

 

5 150

88,0

 

6 630

24,4

Övre Norrland

..

..

 

2 640

81,7

 

4 050

21,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

600

1,1

 

24 070

55,0

 

43 310

4,3

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.