Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0701 1)

29. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0701)

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

70

1,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

40

1,8

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

-

-

Blekinge

0

0,0

 

-

-

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

100

0,5

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

-

-

Örebro

3

0,1

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

50

0,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

90

0,4

 

0

0,0

Svealands slättbygder

60

0,2

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

10

0,3

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

0,4

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

230

0,3

 

70

0,8

2005

130

0,2

 

10

0,1

2004

40

0,1

 

20

0,4

2003

0

0,0

 

20

0,4

2002

50

0,1

 

110

3,3

2001

0

0,0

 

170

3,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.