Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

380

..

..

Uppsala

41

4 270

4,1

1 470

6 300

4,1

Södermanlands

23

3 850

3,6

880

3 400

3,6

Östergötlands

57

5 320

3,0

2 770

14 700

3,0

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

11

..

..

270

..

..

Gotlands

19

..

..

560

..

..

Blekinge

3

..

..

120

..

..

Skåne

135

5 580

2,6

10 040

56 100

2,9

Hallands

11

..

..

380

..

..

Västra Götalands

65

5 160

3,5

3 630

18 700

3,5

Värmlands

5

..

..

340

..

..

Örebro

35

4 370

4,3

1 390

6 100

4,3

Västmanlands

6

..

..

420

..

..

Dalarnas

12

..

..

410

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

6 050

1,6

5 410

32 700

1,6

Götalands mellanbygder

73

4 750

4,9

5 470

26 000

5,8

Götalands norra slättbygder

108

5 350

2,3

5 650

30 200

2,3

Svealands slättbygder

115

4 280

2,2

4 540

19 400

2,2

Götalands skogsbygder

28

3 900

7,3

1 140

4 400

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

3 650

3,8

870

3 200

3,8

Nedre Norrland

1

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

2001

722

5 210

1,2

34 140

177 900

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.