Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2006

30. Cereals, peas and oilseed crops. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2006

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

147

142

5

0

Uppsala

261

244

11

6

Södermanlands

227

217

6

4

Östergötlands

361

338

15

8

Jönköpings

117

112

2

3

Kronobergs

80

78

0

2

Kalmar

190

184

3

3

Gotlands

164

161

3

0

Blekinge

83

75

5

3

Skåne

675

647

18

10

Hallands

191

186

5

0

Västra Götalands

657

625

22

10

Värmlands

167

163

4

0

Örebro

193

182

9

2

Västmanlands

225

207

12

6

Dalarnas

104

102

2

0

Gävleborgs

123

122

1

0

Västernorrlands

85

84

1

0

Jämtlands

107

107

0

0

Västerbottens

126

123

2

1

Norrbottens

77

76

0

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

585

558

19

8

Götalands mellanbygder

517

500

10

7

Götalands norra slättbygder

788

744

29

15

Svealands slättbygder

1 106

1 042

46

18

Götalands skogsbygder

573

554

11

8

Mellersta Sveriges skogsbygder

282

273

8

1

Nedre Norrland

294

293

1

0

Övre Norrland

215

211

2

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

4 360

4 175

126

59

2005

4 350

4 160

126

64

2004

4 356

4 115

127

114

2003

4 350

4 119

141

90

2002

4 350

4 234

87

29

2001

4 200

3 995

113

92


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.