Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2006

31. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2006

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

4

2

 

1

1

0

Uppsala

19

18

1

 

1

1

0

Södermanlands

4

4

0

 

-

-

-

Östergötlands

94

82

12

 

3

2

1

Jönköpings

18

15

3

 

-

-

-

Kronobergs

8

8

0

 

1

1

0

Kalmar

39

38

1

 

20

20

0

Gotlands

52

50

2

 

-

-

-

Blekinge

8

7

1

 

40

37

3

Skåne

374

355

19

 

97

94

3

Hallands

98

93

5

 

1

1

0

Västra Götalands

166

149

17

 

10

10

0

Värmlands

38

35

3

 

-

-

-

Örebro

51

50

1

 

-

-

-

Västmanlands

8

8

0

 

-

-

-

Dalarnas

52

45

7

 

-

-

-

Gävleborgs

28

28

0

 

-

-

-

Västernorrlands

24

23

1

 

-

-

-

Jämtlands

15

14

1

 

-

-

-

Västerbottens

40

36

4

 

-

-

-

Norrbottens

35

33

2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

300

283

17

 

24

23

1

Götalands mellanbygder

245

236

9

 

117

114

3

Götalands norra slättbygder

224

197

27

 

12

11

1

Svealands slättbygder

104

98

6

 

2

2

0

Götalands skogsbygder

78

72

6

 

19

17

2

Mell Sveriges skogsbygder

56

52

4

 

-

-

-

Nedre Norrland

95

88

7

 

-

-

-

Övre Norrland

75

69

6

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

1 177

1 095

82

 

174

167

7

2005

1 240

1 164

76

 

186

172

14

2004

1 300

1 220

80

 

190

183

7

2003

1 238

1 152

86

 

190

185

5

2002

1 304

1 209

95

 

183

177

6

2001

1 282

1 118

164

 

173

167

6


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.