Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

32. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2006

32. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2006

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

32

29

3

Uppsala

31

25

6

Södermanlands

38

32

4

Östergötlands

60

47

8

Jönköpings

53

45

3

Kronobergs

23

21

2

Kalmar

70

59

3

Gotlands

35

32

3

Blekinge

13

11

3

Skåne

111

103

10

Hallands

56

45

11

Västra Götalands

168

142

10

Värmlands

58

46

12

Örebro

30

27

2

Västmanlands

25

23

6

Dalarnas

35

32

3

Gävleborgs

39

33

6

Västernorrlands

34

31

3

Jämtlands

25

23

2

Västerbottens

41

36

1

Norrbottens

23

20

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

66

57

9

Götalands mellanbygder

134

116

18

Götalands norra slättbygder

113

90

23

Svealands slättbygder

169

142

27

Götalands skogsbygder

260

227

33

Mellersta Sveriges skogsbygder

92

82

10

Nedre Norrland

97

88

9

Övre Norrland

69

60

9

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2006

1 000

862

138

2005

1 000

877

123

2004

1 000

864

136

2003

1 000

892

108

2002

700

651

49


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.