Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

..

..

Uppsala

1

..

..

80

..

..

Södermanlands

-

-

-

20

..

..

Östergötlands

5

..

..

200

..

..

Jönköpings

1

..

..

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

10

..

..

Kalmar

30

3 530

9,8

1 270

4 500

9,9

Gotlands

28

4 180

5,8

930

3 900

5,8

Blekinge

2

..

..

80

..

..

Skåne

43

5 620

3,8

2 390

13 400

3,8

Hallands

3

..

..

130

..

..

Västra Götalands

5

..

..

410

..

..

Värmlands

-

-

-

20

..

..

Örebro

-

-

-

20

..

..

Västmanlands

1

..

..

90

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

6 200

3,3

1 540

9 600

3,3

Götalands mellanbygder

69

4 040

5,0

3 140

12 700

5,1

Götalands norra slättbygder

10

..

..

560

..

..

Svealands slättbygder

4

..

..

200

..

..

Götalands skogsbygder

6

..

..

210

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

2002

115

5 330

2,2

5 040

26 900

2,2

2001

198

5 210

2,3

8 820

46 000

2,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.