Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

73

3 470

4,5

6 990

24 200

4,5

Uppsala

177

4 100

1,9

26 490

108 600

1,9

Södermanlands

122

3 730

2,2

9 530

35 500

4,2

Östergötlands

169

4 170

4,4

13 480

56 300

4,4

Jönköpings

60

2 350

5,5

4 620

10 800

10,2

Kronobergs

28

2 480

8,0

2 150

5 300

10,0

Kalmar

124

2 420

4,5

12 450

30 100

5,3

Gotlands

137

3 000

2,4

14 010

42 100

3,8

Blekinge

57

3 190

5,8

3 730

11 900

8,7

Skåne

528

4 240

1,2

76 870

325 500

1,3

Hallands

146

3 950

2,6

19 400

76 700

2,8

Västra Götalands

294

3 740

1,9

32 700

122 400

2,1

Värmlands

99

3 040

3,7

9 260

28 100

3,7

Örebro

121

3 900

2,5

13 320

51 900

2,6

Västmanlands

149

3 830

1,9

18 750

71 700

2,7

Dalarnas

75

2 880

5,6

9 670

27 900

5,9

Gävleborgs

74

2 100

4,4

10 250

21 600

4,8

Västernorrlands

47

1 930

6,1

3 730

7 200

6,4

Jämtlands

49

2 630

5,3

1 860

4 900

6,4

Västerbottens

67

2 220

6,1

8 460

18 800

6,7

Norrbottens

42

2 610

4,1

3 580

9 300

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

478

4 440

1,2

63 680

282 900

1,3

Götalands mellanbygder

402

3 220

2,1

50 030

160 900

2,3

Götalands norra slättbygder

362

4 090

2,0

34 250

140 000

2,0

Svealands slättbygder

682

3 880

1,1

78 010

302 300

1,3

Götalands skogsbygder

278

2 940

2,8

29 300

86 100

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

169

2 630

3,5

18 170

47 700

3,6

Nedre Norrland

157

2 280

4,8

15 460

35 200

5,2

Övre Norrland

110

2 330

4,4

12 100

28 200

4,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

2001

2 773

4 090

0,9

385 690

1 577 000

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.