Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

93

3 190

6,1

5 910

18 800

6,2

Uppsala

128

3 850

3,9

8 460

32 600

4,3

Södermanlands

139

3 320

3,7

11 440

38 000

3,7

Östergötlands

131

3 670

4,0

10 230

37 500

4,1

Jönköpings

60

2 000

6,9

5 230

10 500

11,0

Kronobergs

45

2 080

13,7

3 500

7 300

14,6

Kalmar

63

2 270

7,6

3 970

9 000

13,0

Gotlands

53

2 350

6,2

2 210

5 200

8,7

Blekinge

28

2 840

16,0

960

2 700

21,5

Skåne

215

3 200

3,5

15 220

48 800

3,7

Hallands

127

3 550

3,7

9 890

35 100

3,7

Västra Götalands

468

3 400

2,4

69 000

234 500

2,5

Värmlands

112

2 620

5,9

10 610

27 800

6,6

Örebro

143

3 380

3,5

14 120

47 700

3,5

Västmanlands

150

3 330

4,1

16 220

54 000

4,8

Dalarnas

53

2 360

7,7

3 540

8 400

8,0

Gävleborgs

52

1 450

9,2

4 400

6 400

9,4

Västernorrlands

8

..

..

210

..

..

Jämtlands

5

..

..

140

..

..

Västerbottens

24

1 860

12,2

1 310

2 400

18,2

Norrbottens

16

..

..

500

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

231

3 640

2,9

15 380

56 000

3,0

Götalands mellanbygder

159

2 680

4,5

9 590

25 800

5,2

Götalands norra slättbygder

470

3 620

2,0

57 110

206 800

2,1

Svealands slättbygder

696

3 440

1,7

60 310

207 600

1,7

Götalands skogsbygder

304

2 530

4,5

34 140

86 500

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

161

2 350

5,6

14 720

34 600

6,6

Nedre Norrland

52

1 580

10,7

3 700

5 800

11,8

Övre Norrland

40

1 920

9,8

1 840

3 500

15,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

2001

2 249

3 510

1,3

271 620

952 500

1,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.