Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

4 220

8,9

960

4 000

9,0

Uppsala

21

4 400

5,8

1 090

4 800

5,8

Södermanlands

70

4 580

2,3

2 930

13 400

2,5

Östergötlands

134

5 090

2,1

8 760

44 600

2,1

Jönköpings

32

3 460

4,3

1 320

4 600

5,5

Kronobergs

28

3 710

3,7

820

3 000

4,0

Kalmar

72

3 580

4,2

4 110

14 700

5,6

Gotlands

74

3 690

2,8

3 670

13 500

2,8

Blekinge

33

4 120

5,1

1 200

5 000

5,1

Skåne

98

4 460

2,9

5 820

26 000

2,9

Hallands

77

5 400

2,3

4 570

24 700

2,3

Västra Götalands

211

5 070

1,9

14 130

71 700

1,9

Värmlands

44

5 120

1,8

2 310

11 800

2,2

Örebro

45

5 010

3,8

1 880

9 400

3,8

Västmanlands

25

4 640

5,4

950

4 400

5,4

Dalarnas

6

..

..

100

..

..

Gävleborgs

-

-

-

60

..

..

Västernorrlands

1

..

..

40

..

..

Jämtlands

1

..

..

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

1

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

108

5 260

2,3

5 840

30 700

2,3

Götalands mellanbygder

186

3 960

2,1

10 670

42 200

2,6

Götalands norra slättbygder

279

5 240

1,5

17 980

94 200

1,5

Svealands slättbygder

213

4 750

1,6

9 460

45 000

1,6

Götalands skogsbygder

161

3 890

2,5

8 090

31 400

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

49

4 420

4,7

2 630

11 600

4,8

Nedre Norrland

3

..

..

70

..

..

Övre Norrland

3

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

2001

821

4 360

1,5

39 600

172 500

1,5


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.