Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

720

..

..

Uppsala

21

3 810

6,7

1 730

6 600

12,7

Södermanlands

22

3 260

7,0

1 040

3 400

10,9

Östergötlands

26

2 940

7,6

1 610

4 700

22,2

Jönköpings

26

1 900

10,7

1 530

2 900

22,4

Kronobergs

11

..

..

380

..

..

Kalmar

13

..

..

970

..

..

Gotlands

13

..

..

540

..

..

Blekinge

5

..

..

90

..

..

Skåne

17

..

..

1 110

..

..

Hallands

8

..

..

660

..

..

Västra Götalands

85

3 000

4,8

6 260

18 800

11,8

Värmlands

13

..

..

700

..

..

Örebro

9

..

..

530

..

..

Västmanlands

14

..

..

700

..

..

Dalarnas

8

..

..

380

..

..

Gävleborgs

15

..

..

340

..

..

Västernorrlands

7

..

..

260

..

..

Jämtlands

3

..

..

50

..

..

Västerbottens

13

..

..

470

..

..

Norrbottens

6

..

..

140

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

400

..

..

Götalands mellanbygder

29

2 610

11,4

1 420

3 700

28,1

Götalands norra slättbygder

65

3 380

4,4

4 670

15 800

9,5

Svealands slättbygder

83

3 210

3,9

4 870

15 600

6,7

Götalands skogsbygder

94

2 230

6,0

6 150

13 700

14,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

2 560

7,2

1 610

4 100

16,3

Nedre Norrland

23

1 290

16,8

650

..

..

Övre Norrland

19

..

..

610

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

2001

393

3 190

3,3

26 510

84 600

3,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 och där medelfelet är högre än 35 procent utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.