Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

9. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

2 650

3,5

820

2 200

3,5

Uppsala

60

3 220

3,4

2 200

7 100

3,4

Södermanlands

47

2 340

6,1

1 330

3 100

6,2

Östergötlands

107

2 860

2,5

4 180

11 900

3,9

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

36

2 460

4,1

1 030

2 500

4,1

Gotlands

46

2 080

5,3

1 060

2 200

5,3

Blekinge

2

..

..

30

..

..

Skåne

56

2 180

5,2

2 290

5 000

5,8

Hallands

14

..

..

280

..

..

Västra Götalands

78

2 690

3,9

2 960

8 000

4,6

Värmlands

24

2 180

9,0

490

1 100

9,1

Örebro

34

2 700

9,3

900

2 400

9,3

Västmanlands

35

2 810

5,1

1 370

3 800

5,1

Dalarnas

17

..

..

250

..

..

Gävleborgs

3

..

..

70

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

2 330

5,7

1 630

3 800

6,1

Götalands mellanbygder

101

2 170

3,3

2 980

6 500

3,6

Götalands norra slättbygder

166

2 770

2,3

6 040

16 700

3,4

Svealands slättbygder

218

2 740

2,6

7 000

19 200

2,6

Götalands skogsbygder

21

2 770

4,7

950

2 600

6,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

35

2 550

5,0

670

1 700

5,2

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.