Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2006. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

3 270

4,8

620

4,5

2 000

4,8

64

Uppsala

83

3 640

1,2

1 900

6,7

6 900

1,2

66

Södermanlands

48

2 840

2,7

1 140

4,9

3 200

2,7

55

Östergötlands

66

3 470

2,2

1 940

4,2

6 700

2,2

57

Jönköpings

6

..

..

100

10,1

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

7,7

..

..

..

Kalmar

9

..

..

160

1,6

..

..

..

Gotlands

23

2 480

7,4

340

5,7

800

7,4

58

Blekinge

2

..

..

10

0,7

..

..

..

Skåne

15

..

..

280

0,3

..

..

..

Hallands

14

..

..

420

5,1

..

..

..

Västra Götalands

58

3 330

4,1

3 300

5,8

11 000

4,2

55

Värmlands

12

..

..

260

8,3

..

..

..

Örebro

10

..

..

130

1,3

..

..

..

Västmanlands

56

3 120

1,9

1 630

9,9

5 100

1,9

59

Dalarnas

20

2 120

9,2

230

15,6

500

9,2

44

Gävleborgs

6

..

..

40

6,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

360

0,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

38

2 700

4,6

620

1,9

1 700

4,6

60

Götalands norra slättbygder

102

3 500

2,8

4 440

4,8

15 500

2,9

57

Svealands slättbygder

235

3 240

1,4

5 580

6,0

18 100

1,4

60

Götalands skogsbygder

34

2 610

7,5

1 010

6,7

2 600

7,6

54

Mellersta Sveriges skogsb

29

2 460

8,5

480

7,8

1 200

8,5

48

Nedre Norrland

7

..

..

30

14,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

460

3 220

1,5

12 520

3,9

40 400

1,5

56

2005

385

3 440

1,4

12 480

4,2

42 900

1,6

51

2004

416

3 740

1,2

14 140

4,0

52 800

1,2

59

2003

324

3 060

1,2

14 190

3,9

43 500

1,2

54


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.