Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2006. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

71

3 560

4,1

6 790

Uppsala

171

4 180

1,6

25 640

Södermanlands

115

3 820

2,1

9 190

Östergötlands

164

4 190

4,5

13 080

Jönköpings

52

2 400

5,8

4 310

Kronobergs

26

2 480

8,1

1 960

Kalmar

120

2 440

4,5

12 290

Gotlands

129

3 050

2,5

13 190

Blekinge

55

3 210

5,8

3 610

Skåne

520

4 250

1,2

75 920

Hallands

144

3 960

2,6

19 000

Västra Götalands

280

3 790

1,8

30 910

Värmlands

89

3 260

2,5

8 200

Örebro

119

3 900

2,5

13 160

Västmanlands

140

3 890

2,0

18 280

Dalarnas

62

3 060

4,8

8 820

Gävleborgs

55

2 190

5,0

8 830

Västernorrlands

32

2 060

6,6

2 770

Jämtlands

25

2 800

7,4

830

Västerbottens

57

2 350

6,2

7 370

Norrbottens

32

2 610

4,2

2 870

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

472

4 460

1,2

63 030

Götalands mellanbygder

389

3 250

2,1

48 740

Götalands norra slättbygder

346

4 140

2,0

32 920

Svealands slättbygder

651

3 970

0,9

75 500

Götalands skogsbygder

262

2 960

2,8

27 760

Mellersta Sveriges skogsb

147

2 740

3,2

16 330

Nedre Norrland

102

2 380

5,6

12 310

Övre Norrland

89

2 420

4,5

10 260

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

2 458

3 680

0,7

287 020

2005

2 733

4 380

0,9

344 780

2004

2 607

4 400

0,8

364 240

2003

2 541

4 270

0,9

337 600


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.