Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2006. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

36

2 000

8,1

870

14,6

1 700

8,6

58

Uppsala

60

2 530

4,1

1 350

15,9

3 400

4,3

62

Södermanlands

63

1 970

2,0

1 780

15,5

3 500

2,3

54

Östergötlands

62

2 200

3,0

1 300

12,7

2 900

5,0

57

Jönköpings

33

1 100

10,8

800

15,2

900

18,2

55

Kronobergs

12

..

..

260

7,4

..

..

..

Kalmar

20

1 140

15,5

460

11,5

500

17,8

50

Gotlands

20

1 730

5,2

350

15,8

600

7,1

68

Blekinge

10

..

..

40

4,6

..

..

..

Skåne

28

1 470

5,5

510

3,4

700

10,7

45

Hallands

28

2 700

5,0

480

4,9

1 300

5,3

75

Västra Götalands

119

1 930

5,6

11 250

16,3

21 700

5,8

53

Värmlands

69

1 640

5,0

3 390

31,9

5 500

5,9

53

Örebro

36

1 850

6,7

780

5,5

1 400

7,6

53

Västmanlands

81

1 930

3,6

2 520

15,5

4 800

4,5

53

Dalarnas

32

1 890

7,3

900

25,5

1 700

7,3

72

Gävleborgs

31

1 010

20,2

1 080

24,5

1 100

21,9

65

Västernorrlands

5

..

..

170

81,6

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

70

50,4

..

..

..

Västerbottens

12

..

..

430

33,0

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

70

13,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

2 530

6,0

370

2,4

900

6,4

69

Götalands mellanbygder

49

1 310

4,7

930

9,7

1 200

5,4

47

Götalands norra slättbygder

136

2 010

5,0

8 480

14,9

17 100

5,0

53

Svealands slättbygder

309

2 030

1,7

9 120

15,1

18 500

2,0

55

Götalands skogsbygder

108

1 650

9,3

4 810

14,1

7 900

10,4

63

Mellersta Sveriges skogsb

86

1 570

8,9

3 320

22,5

5 200

9,3

59

Nedre Norrland

32

1 070

18,4

1 170

31,6

1 200

20,3

60

Övre Norrland

16

..

..

490

26,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

762

1 830

2,4

28 670

14,6

52 600

2,6

54

2005

661

2 120

2,2

30 460

15,8

64 700

2,7

50

2004

676

2 600

2,4

34 210

15,2

88 900

2,4

59

2003

566

2 430

2,3

30 960

11,3

75 200

2,8

58


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.