Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2006. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

83

3 460

5,4

5 000

Uppsala

113

4 110

3,2

7 220

Södermanlands

121

3 640

3,1

9 670

Östergötlands

122

3 830

3,9

8 800

Jönköpings

55

2 020

7,0

4 720

Kronobergs

42

2 110

14,2

3 160

Kalmar

62

2 310

7,9

3 840

Gotlands

47

2 540

5,6

1 860

Blekinge

26

2 870

17,1

880

Skåne

206

3 240

3,5

14 740

Hallands

122

3 580

3,7

9 380

Västra Götalands

417

3 610

2,4

58 070

Värmlands

90

3 100

4,5

7 440

Örebro

135

3 460

3,7

13 290

Västmanlands

134

3 650

2,5

13 940

Dalarnas

43

2 640

6,1

2 660

Gävleborgs

32

1 560

11,1

3 180

Västernorrlands

3

..

..

70

Jämtlands

3

..

..

70

Västerbottens

21

1 920

14,1

900

Norrbottens

14

..

..

420

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

226

3 660

3,0

14 980

Götalands mellanbygder

148

2 780

4,4

8 910

Götalands norra slättbygder

423

3 820

1,9

48 990

Svealands slättbygder

619

3 700

1,4

51 020

Götalands skogsbygder

277

2 630

4,7

29 440

Mellersta Sveriges skogsb

133

2 640

4,7

11 940

Nedre Norrland

30

1 770

13,6

2 470

Övre Norrland

35

1 950

11,3

1 340

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

1 891

3 370

1,2

169 040

2005

1 954

4 220

1,4

159 920

2004

1 804

4 420

1,3

189 600

2003

2 102

4 190

1,1

242 420


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.