Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2006. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

40

4,7

..

..

..

Uppsala

14

..

..

230

20,7

..

..

..

Södermanlands

19

..

..

260

9,0

..

..

..

Östergötlands

28

3 080

3,6

660

7,5

2 000

3,8

59

Jönköpings

18

..

..

350

26,3

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

3,8

..

..

..

Kalmar

14

..

..

150

3,7

..

..

..

Gotlands

14

..

..

130

3,5

..

..

..

Blekinge

3

..

..

20

2,0

..

..

..

Skåne

16

..

..

270

4,6

..

..

..

Hallands

13

..

..

190

4,1

..

..

..

Västra Götalands

37

3 340

5,2

1 430

10,1

4 800

6,5

63

Värmlands

10

..

..

250

10,8

..

..

..

Örebro

7

..

..

100

5,5

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

100

10,8

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

11,9

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

2,3

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

17,3

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

1,9

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

300

5,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

33

2 010

5,3

330

3,1

700

11,7

50

Götalands norra slättbygder

51

3 470

4,3

1 540

8,6

5 400

5,4

64

Svealands slättbygder

56

3 050

2,2

890

9,4

2 700

3,8

61

Götalands skogsbygder

46

2 550

4,5

970

12,0

2 500

5,5

64

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

200

7,5

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

13,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

1,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

208

2 980

2,2

4 240

7,7

12 600

2,9

62

2005

194

3 750

1,8

4 120

8,2

15 400

2,2

67

2004

228

3 670

1,7

4 880

9,4

17 900

1,7

69

2003

186

3 090

1,2

4 120

9,3

12 800

1,2

66


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.