Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2006. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

26

4 220

9,0

870

Uppsala

15

..

..

830

Södermanlands

63

4 750

2,0

2 690

Östergötlands

124

5 250

2,0

8 100

Jönköpings

24

3 600

5,1

980

Kronobergs

27

3 720

3,7

770

Kalmar

70

3 650

4,1

4 080

Gotlands

71

3 730

2,7

3 550

Blekinge

33

4 120

5,1

1 180

Skåne

91

4 500

3,0

5 520

Hallands

74

5 440

2,3

4 370

Västra Götalands

186

5 310

1,8

12 520

Värmlands

38

5 320

1,7

2 090

Örebro

38

5 370

2,9

1 780

Västmanlands

21

5 230

3,3

850

Dalarnas

5

..

..

90

Gävleborgs

-

-

-

60

Västernorrlands

1

..

..

40

Jämtlands

1

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

50

Norrbottens

1

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

102

5 310

2,3

5 510

Götalands mellanbygder

179

4 020

2,1

10 450

Götalands norra slättbygder

250

5 470

1,4

16 300

Svealands slättbygder

187

4 960

1,5

8 530

Götalands skogsbygder

145

3 950

2,6

7 050

Mellersta Sveriges skogsb

42

4 660

4,6

2 440

Nedre Norrland

3

..

..

60

Övre Norrland

3

..

..

60

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

911

4 810

0,9

50 400

2005

918

5 610

0,9

45 850

2004

884

5 350

0,8

47 010

2003

828

4 720

0,9

40 330


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.