Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2006. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

400

56,3

..

..

..

Uppsala

35

2 360

2,9

630

36,3

1 500

11,5

57

Södermanlands

22

1 920

5,1

250

24,4

500

12,6

50

Östergötlands

28

2 250

5,9

640

39,3

1 400

10,0

75

Jönköpings

15

..

..

450

29,2

..

..

..

Kronobergs

7

..

..

100

26,4

..

..

..

Kalmar

12

..

..

260

26,6

..

..

..

Gotlands

18

..

..

290

54,0

..

..

..

Blekinge

2

..

..

20

22,4

..

..

..

Skåne

18

..

..

480

43,3

..

..

..

Hallands

13

..

..

180

27,1

..

..

..

Västra Götalands

51

2 020

5,6

2 080

33,2

4 200

19,8

60

Värmlands

14

..

..

400

57,2

..

..

..

Örebro

5

..

..

80

14,4

..

..

..

Västmanlands

14

..

..

270

38,8

..

..

..

Dalarnas

10

..

..

160

43,5

..

..

..

Gävleborgs

15

..

..

230

68,9

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

0,6

..

..

..

Jämtlands

6

..

..

80

100,0

..

..

..

Västerbottens

6

..

..

150

31,1

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

120

83,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

120

29,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

36

1 520

8,8

620

43,9

900

13,6

51

Götalands norra slättbygder

50

2 120

6,6

1 520

32,6

3 200

22,5

55

Svealands slättbygder

100

2 000

2,4

1 860

38,2

3 700

5,7

55

Götalands skogsbygder

61

1 810

5,3

1 910

31,0

3 400

12,3

75

Mellersta Sveriges skogsb

31

1 650

6,3

700

43,2

1 100

22,8

59

Nedre Norrland

17

..

..

260

39,9

..

..

..

Övre Norrland

15

..

..

290

47,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

318

1 850

2,4

7 210

35,9

13 300

7,4

61

2005

233

2 630

2,2

7 510

32,1

19 700

7,2

65

2004

215

2 820

2,2

10 650

49,1

30 000

2,4

71

2003

213

2 650

2,1

6 860

24,7

18 200

7,5

70


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.