Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2006. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

330

Uppsala

17

..

..

1 360

Södermanlands

15

..

..

790

Östergötlands

19

..

..

1 210

Jönköpings

21

2 030

12,5

1 250

Kronobergs

8

..

..

280

Kalmar

10

..

..

670

Gotlands

9

..

..

300

Blekinge

4

..

..

130

Skåne

10

..

..

620

Hallands

5

..

..

490

Västra Götalands

61

3 360

4,6

4 240

Värmlands

5

..

..

300

Örebro

7

..

..

380

Västmanlands

7

..

..

360

Dalarnas

7

..

..

260

Gävleborgs

6

..

..

160

Västernorrlands

2

..

..

50

Jämtlands

2

..

..

20

Västerbottens

9

..

..

330

Norrbottens

2

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

290

Götalands mellanbygder

20

2 970

14,6

910

Götalands norra slättbygder

45

3 820

3,7

3 220

Svealands slättbygder

58

3 660

4,1

3 310

Götalands skogsbygder

70

2 400

6,8

4 470

Mellersta Sveriges skogsb

19

..

..

730

Nedre Norrland

9

..

..

210

Övre Norrland

11

..

..

370

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

238

3 050

3,0

13 530

2005

333

4 010

2,7

15 130

2004

233

3 950

1,9

12 790

2003

267

3 770

2,3

19 320


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.