Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Ärter. Skörd 2006. Ekologisk odling

9a. Peas. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

40

5,2

..

..

..

Uppsala

34

2 310

1,6

470

21,3

1 100

2,1

69

Södermanlands

23

2 150

1,4

300

22,9

700

2,0

90

Östergötlands

34

2 520

1,2

520

12,4

1 300

1,8

87

Jönköpings

3

..

..

20

41,7

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

9

..

..

70

6,7

..

..

..

Gotlands

12

..

..

150

14,5

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

22,6

..

..

..

Skåne

15

..

..

140

6,3

..

..

..

Hallands

2

..

..

20

6,0

..

..

..

Västra Götalands

43

2 210

10,6

1 180

39,8

2 600

10,8

73

Värmlands

17

..

..

260

51,8

..

..

..

Örebro

6

..

..

70

7,5

..

..

..

Västmanlands

51

2 340

2,5

620

44,9

1 400

2,5

79

Dalarnas

16

..

..

170

66,0

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

20

36,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

80

5,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

29

1 180

3,0

260

8,6

300

7,7

51

Götalands norra slättbygder

64

2 440

3,0

1 360

22,5

3 300

3,5

84

Svealands slättbygder

134

2 170

1,3

1 720

24,6

3 700

1,5

75

Götalands skogsbygder

15

..

..

290

30,4

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

26

1 800

2,6

310

46,6

600

3,4

61

Nedre Norrland

-

-

-

10

17,4

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

273

2 100

3,6

4 020

20,8

8 400

3,8

76

2005

297

2 120

4,5

5 400

22,4

11 400

4,5

75

2004

323

2 360

1,9

5 930

22,3

14 000

2,0

67

2003

271

2 220

1,8

5 720

23,7

12 700

2,1

63


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.