Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Ärter. Skörd 2006. Konventionell odling

9b. Peas. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

2 690

3,6

770

Uppsala

52

3 350

3,2

1 730

Södermanlands

41

2 380

6,8

1 030

Östergötlands

99

2 880

2,6

3 770

Jönköpings

-

-

-

10

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

31

2 640

3,6

940

Gotlands

39

2 340

3,6

910

Blekinge

1

..

..

30

Skåne

53

2 200

5,3

2 180

Hallands

14

..

..

290

Västra Götalands

53

3 020

3,7

1 820

Värmlands

15

..

..

240

Örebro

30

3 120

4,6

840

Västmanlands

21

2 970

3,2

750

Dalarnas

5

..

..

90

Gävleborgs

2

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

43

2 330

5,8

1 550

Götalands mellanbygder

89

2 320

2,8

2 730

Götalands norra slättbygder

138

2 900

2,3

4 820

Svealands slättbygder

174

2 900

2,5

5 260

Götalands skogsbygder

12

..

..

670

Mellersta Sveriges skogsb

20

2 960

5,1

360

Nedre Norrland

1

..

..

30

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

477

2 760

1,4

15 440

2005

738

2 840

1,4

18 710

2004

640

3 540

1,0

20 430

2003

613

3 530

2,2

18 230


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.