Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Åkerbönor. Skörd 2006. Ekologisk odling

10a. Field beans. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

100,0

..

..

..

Uppsala

12

..

..

130

88,7

..

..

..

Södermanlands

7

..

..

160

100,0

..

..

..

Östergötlands

22

2 210

1,8

460

79,3

1 000

1,8

73

Jönköpings

2

..

..

20

100,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

6

..

..

130

16,2

..

..

..

Hallands

15

..

..

240

42,0

..

..

..

Västra Götalands

54

1 770

6,4

2 640

75,0

4 700

6,4

71

Värmlands

5

..

..

70

36,7

..

..

..

Örebro

1

..

..

10

98,4

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

140

97,4

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

50

100,0

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

88,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

320

26,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

-

-

-

20

84,8

..

..

..

Götalands norra slättbygder

68

1 840

5,9

2 820

75,5

5 200

5,9

72

Svealands slättbygder

39

1 550

3,7

530

86,8

800

3,7

81

Götalands skogsbygder

11

..

..

320

67,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

90

95,8

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

141

1 790

4,2

4 100

67,0

7 300

4,3

72

2005

121

1 960

5,1

4 140

64,4

8 100

5,3

67

2004

116

2 420

3,1

3 870

70,3

9 400

3,1

90


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.