Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2006. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

98

5 120

2,0

13 340

Uppsala

173

5 550

1,1

26 230

Södermanlands

146

5 220

1,3

22 280

Östergötlands

255

6 060

1,0

44 200

Jönköpings

17

..

..

840

Kronobergs

10

..

..

420

Kalmar

96

4 690

3,1

10 170

Gotlands

91

4 300

2,9

5 640

Blekinge

29

5 480

7,0

1 730

Skåne

491

5 960

1,4

89 180

Hallands

90

6 150

2,5

7 960

Västra Götalands

328

6 090

1,1

53 780

Värmlands

44

5 200

4,0

2 830

Örebro

99

5 880

1,5

9 720

Västmanlands

129

5 270

1,8

14 750

Dalarnas

23

4 860

3,2

1 250

Gävleborgs

12

..

..

520

Västernorrlands

1

..

..

30

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

443

6 330

1,2

77 280

Götalands mellanbygder

293

4 530

2,7

31 690

Götalands norra slättbygder

512

6 150

0,8

88 220

Svealands slättbygder

666

5 380

0,7

87 650

Götalands skogsbygder

134

4 830

4,2

14 200

Mellersta Sveriges skogsb

81

5 140

2,9

5 660

Nedre Norrland

3

..

..

190

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

2 132

5 740

0,6

304 890

2005

2 191

6 720

0,6

282 500

2004

2 232

6 280

0,5

335 540

2003

2 269

5 670

0,7

350 620


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.