Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Åkerbönor. Skörd 2006. Konventionell odling

10b. Field beans. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

20

Södermanlands

2

..

..

0

Östergötlands

4

..

..

120

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

0

Blekinge

-

-

-

0

Skåne

9

..

..

620

Hallands

7

..

..

330

Västra Götalands

22

2 500

4,9

910

Värmlands

5

..

..

120

Örebro

-

-

-

0

Västmanlands

-

-

-

0

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

870

Götalands mellanbygder

-

-

-

0

Götalands norra slättbygder

26

2 500

4,4

950

Svealands slättbygder

7

..

..

140

Götalands skogsbygder

2

..

..

160

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

0

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

50

2 500

3,2

2 120

2005

124

2 910

6,7

2 280

2004

36

2 700

3,3

1 590


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.