Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Höstraps. Skörd 2006. Ekologisk odling

11a. Winter rape. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

8,0

..

..

..

Uppsala

7

..

..

100

10,8

..

..

..

Södermanlands

5

..

..

40

4,5

..

..

..

Östergötlands

19

..

..

310

4,4

..

..

..

Jönköpings

4

..

..

30

23,4

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

30

1,5

..

..

..

Gotlands

6

..

..

130

8,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

21

2 340

2,0

330

1,4

800

2,0

68

Hallands

11

..

..

160

11,9

..

..

..

Västra Götalands

43

1 700

4,3

1 230

15,0

2 100

4,3

53

Värmlands

1

..

..

10

9,2

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

1

..

..

0

1,4

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

0

14,1

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

1

..

..

0

100,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

2 360

2,5

240

1,2

600

2,6

68

Götalands mellanbygder

19

..

..

310

3,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

57

1 780

3,6

1 420

10,2

2 500

3,6

56

Svealands slättbygder

17

..

..

210

6,9

..

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

260

13,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

10

3,0

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

126

1 840

2,4

2 440

5,1

4 500

2,5

56

2005

68

1 770

2,9

1 630

4,7

2 900

3,0

54

2004

56

1 970

3,3

1 240

3,3

2 400

3,3

56

2003

38

2 010

2,7

770

3,3

1 600

2,7

70


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.