Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Höstraps. Skörd 2006. Konventionell odling

11b. Winter rape. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

2 470

7,4

740

Uppsala

24

2 500

4,2

830

Södermanlands

17

..

..

800

Östergötlands

137

3 020

1,7

6 680

Jönköpings

6

..

..

110

Kronobergs

2

..

..

..

Kalmar

50

3 080

1,9

1 820

Gotlands

49

2 470

2,9

1 460

Blekinge

13

..

..

300

Skåne

338

3 470

0,7

23 680

Hallands

49

3 290

1,9

1 220

Västra Götalands

149

3 220

1,9

7 000

Värmlands

6

..

..

80

Örebro

14

..

..

330

Västmanlands

2

..

..

110

Dalarnas

1

..

..

10

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

294

3 480

0,7

18 850

Götalands mellanbygder

183

3 220

1,2

8 910

Götalands norra slättbygder

257

3 170

1,3

12 550

Svealands slättbygder

84

2 490

2,9

2 850

Götalands skogsbygder

48

2 830

4,2

1 670

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

340

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

878

3 250

0,6

45 190

2005

780

3 270

0,8

33 300

2004

783

3 490

0,7

36 250

2003

543

2 880

0,8

22 590


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.