Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Vårraps. Skörd 2006. Konventionell odling

12b. Spring rape. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

53

1 620

3,0

2 450

Uppsala

101

1 780

2,0

5 390

Södermanlands

74

1 920

1,5

3 650

Östergötlands

68

1 980

1,9

2 660

Jönköpings

2

..

..

40

Kronobergs

1

..

..

20

Kalmar

7

..

..

230

Gotlands

38

1 260

5,5

1 180

Blekinge

11

..

..

160

Skåne

44

1 170

3,5

2 440

Hallands

28

1 630

4,2

820

Västra Götalands

144

1 770

2,3

7 350

Värmlands

20

1 370

5,0

670

Örebro

74

1 840

2,4

3 460

Västmanlands

83

1 700

2,5

3 900

Dalarnas

3

..

..

120

Gävleborgs

1

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

1 310

3,7

1 810

Götalands mellanbygder

55

1 240

4,4

2 360

Götalands norra slättbygder

176

1 880

1,8

8 510

Svealands slättbygder

396

1 760

1,0

19 110

Götalands skogsbygder

57

1 430

4,8

1 790

Mellersta Sveriges skogsb

24

1 680

4,1

980

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

752

1 720

0,9

34 540

2005

909

1 890

1,0

37 770

2004

800

2 260

0,6

36 200

2003

716

1 920

0,8

26 260


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.