Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Vårrybs. Skörd 2006. Ekologisk odling

14a. Spring turnip rape. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

16,0

..

..

..

Uppsala

5

..

..

60

10,5

..

..

..

Södermanlands

1

..

..

0

0,7

..

..

..

Östergötlands

2

..

..

10

3,7

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

10

20,4

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

1

..

..

10

5,3

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

-

-

-

-

Hallands

1

..

..

10

7,2

..

..

..

Västra Götalands

3

..

..

390

25,1

..

..

..

Värmlands

15

..

..

290

35,0

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

2

..

..

10

2,2

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

20

5,9

..

..

..

Gävleborgs

6

..

..

80

23,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

25,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

10

4,9

..

..

..

Götalands norra slättbygder

3

..

..

240

17,2

..

..

..

Svealands slättbygder

21

170

5,2

360

13,5

100

5,2

13

Götalands skogsbygder

2

..

..

140

26,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

120

10,2

..

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

50

93,9

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

8,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

41

300

8,8

940

15,2

300

8,8

22

2005

49

540

9,0

1 480

20,9

800

9,0

37

2004

42

660

2,3

1 170

14,0

800

2,3

37

2003

18

..

..

620

8,0

..

..

..


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.