Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Vårrybs. Skörd 2006. Konventionell odling

14b. Spring turnip rape. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

220

Uppsala

11

..

..

520

Södermanlands

12

..

..

450

Östergötlands

6

..

..

300

Jönköpings

1

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

Kalmar

3

..

..

60

Gotlands

10

..

..

190

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

30

Hallands

5

..

..

140

Västra Götalands

22

1 390

5,0

1 170

Värmlands

23

1 260

13,4

540

Örebro

14

..

..

340

Västmanlands

19

..

..

540

Dalarnas

19

..

..

380

Gävleborgs

12

..

..

270

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

120

Götalands mellanbygder

10

..

..

210

Götalands norra slättbygder

21

1 420

4,8

1 180

Svealands slättbygder

72

1 360

5,6

2 330

Götalands skogsbygder

11

..

..

350

Mellersta Sveriges skogsb

45

1 160

4,0

1 030

Nedre Norrland

1

1 180

0,0

0

Övre Norrland

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

164

1 330

3,0

5 230

2005

176

1 440

2,6

5 520

2004

195

1 790

1,6

7 160

2003

226

1 410

1,4

7 140


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.