Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2006. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

160

18,8

..

..

..

Uppsala

32

3 090

2,0

680

13,5

2 100

2,0

68

Södermanlands

23

2 460

1,1

490

20,6

1 200

1,1

55

Östergötlands

29

3 200

1,0

690

30,4

2 200

1,0

70

Jönköpings

1

..

..

10

11,2

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

20,1

..

..

.

Kalmar

7

..

..

90

12,7

..

..

..

Gotlands

6

..

..

40

1,9

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

1,2

..

..

..

Skåne

35

2 140

3,0

780

7,8

1 700

3,3

57

Hallands

17

..

..

280

11,6

..

..

..

Västra Götalands

49

2 130

3,7

2 070

50,7

4 400

3,7

43

Värmlands

7

..

..

100

27,0

..

..

..

Örebro

14

..

..

250

4,9

..

..

..

Västmanlands

52

2 500

1,3

1 020

19,7

2 600

1,4

58

Dalarnas

19

..

..

320

43,9

..

..

..

Gävleborgs

9

..

..

130

28,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

76,2

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

2 760

1,4

590

6,2

1 600

1,4

67

Götalands mellanbygder

23

1 750

3,3

420

7,3

700

4,4

50

Götalands norra slättbygder

68

2 430

2,7

2 460

46,1

6 000

2,7

49

Svealands slättbygder

134

2 600

1,5

2 650

14,6

6 900

1,5

57

Götalands skogsbygder

22

2 090

7,4

390

19,8

800

7,4

53

Mellersta Sveriges skogsb

33

1 980

6,2

570

33,9

1 100

8,6

47

Nedre Norrland

5

..

..

60

16,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

0,0

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

314

2 420

1,3

7 130

16,7

17 200

1,5

56

2005

342

2 720

1,5

10 350

17,5

28 100

1,5

53

2004

364

3 040

1,0

9 930

18,6

30 200

1,0

59

2003

254

2 940

1,3

8 560

18,2

25 200

1,5

56


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.