Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Oljelin. Skörd 2006. Konventionell odling

15b. Oil flax. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

390

Uppsala

17

..

..

1 000

Södermanlands

21

1 430

3,0

750

Östergötlands

76

1 500

3,2

3 670

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

20

Gotlands

-

-

-

30

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

10

..

..

400

Hallands

1

..

..

40

Västra Götalands

27

1 340

6,3

1 340

Värmlands

-

-

-

0

Örebro

9

..

..

280

Västmanlands

8

..

..

280

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

350

Götalands mellanbygder

6

..

..

140

Götalands norra slättbygder

93

1 480

2,8

4 750

Svealands slättbygder

62

1 390

2,1

2 670

Götalands skogsbygder

3

..

..

130

Mellersta Sveriges skogsb

8

..

..

200

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

179

1 430

2,0

8 220

2005

232

1 660

1,6

9 060

2004

138

2 080

1,6

5 300

2003

93

2 040

2,4

3 240


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.