Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16a. Matpotatis. Skörd 2006. Ekologisk odling

16a. Table potatoes. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

10

9,2

..

..

..

Uppsala

1

..

..

20

9,2

..

..

..

Södermanlands

1

..

..

0

4,3

..

..

..

Östergötlands

6

..

..

30

1,8

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

4,8

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

5,7

..

..

..

Kalmar

5

..

..

20

4,8

..

..

..

Gotlands

10

..

..

130

15,9

..

..

..

Blekinge

9

..

..

20

18,6

..

..

..

Skåne

14

..

..

90

1,4

..

..

..

Hallands

4

..

..

20

0,9

..

..

..

Västra Götalands

32

15 330

5,6

110

3,5

1 700

5,6

52

Värmlands

5

..

..

40

6,7

..

..

..

Örebro

2

..

..

10

1,1

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

0

3,6

..

..

..

Dalarnas

14

..

..

100

11,9

..

..

..

Gävleborgs

17

..

..

90

29,6

..

..

..

Västernorrlands

13

..

..

50

25,1

..

..

..

Jämtlands

11

..

..

40

20,4

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

20

4,8

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

30

5,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

60

1,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

26

13 000

3,6

190

4,4

2 400

3,6

53

Götalands norra slättbygder

15

..

..

90

2,2

..

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

40

3,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

32

12 650

6,2

100

6,9

1 200

6,2

51

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

110

11,5

..

..

..

Nedre Norrland

47

10 940

5,2

210

19,5

2 400

5,2

56

Övre Norrland

14

..

..

60

5,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

166

13 300

2,0

870

4,3

11 500

2,0

50

2005

162

11 200

2,7

960

4,4

10 800

2,7

39

2004

177

13 040

1,6

970

4,2

12 600

1,6

46

2003

206

10 280

1,7

1 020

4,7

10 500

1,7

39


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion.