Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Matpotatis. Skörd 2006. Konventionell odling

16b. Table potatoes. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

90

Uppsala

12

..

..

220

Södermanlands

3

..

..

90

Östergötlands

68

32 060

1,4

1 770

Jönköpings

13

..

..

260

Kronobergs

8

..

..

110

Kalmar

35

23 600

6,0

470

Gotlands

39

27 440

2,3

660

Blekinge

4

..

..

90

Skåne

343

26 240

1,6

6 590

Hallands

87

31 230

1,4

2 370

Västra Götalands

116

29 210

1,9

3 020

Värmlands

33

22 360

4,3

520

Örebro

36

27 010

2,3

680

Västmanlands

7

..

..

110

Dalarnas

34

22 980

3,9

760

Gävleborgs

22

19 540

3,7

220

Västernorrlands

16

..

..

160

Jämtlands

9

..

..

140

Västerbottens

32

18 090

3,0

410

Norrbottens

28

18 210

1,6

600

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

271

29 410

0,9

5 820

Götalands mellanbygder

216

24 600

2,6

4 010

Götalands norra slättbygder

164

31 120

0,8

4 100

Svealands slättbygder

76

25 190

2,2

1 400

Götalands skogsbygder

55

24 840

4,4

1 310

Mellersta Sveriges skogsb

40

21 750

3,3

800

Nedre Norrland

66

19 540

4,2

880

Övre Norrland

60

18 160

1,5

1 020

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

948

26 780

0,8

19 350

2005

1 059

28 880

0,8

21 120

2004

1 048

28 320

0,8

22 040

2003

1 038

26 240

0,8

20 900


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.