Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Slåttervall. Första skörd 2006. Ekologisk odling

17a. Temporary grasses. First cut in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

..

..

..

..

Uppsala

18

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

14

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

21

2 400

10,4

18 120

6,7

43 500

12,3

Jönköpings

18

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

12

..

..

..

..

..

..

Kalmar

13

..

..

..

..

..

..

Gotlands

23

2 420

8,4

8 570

5,3

20 800

9,9

Blekinge

6

..

..

..

..

..

..

Skåne

24

2 890

11,8

10 200

11,3

29 500

16,3

Hallands

23

2 270

6,2

6 930

8,0

15 800

10,1

Västra Götalands

87

2 620

6,1

48 460

4,6

127 100

7,7

Värmlands

32

2 630

7,4

21 200

7,8

55 700

10,7

Örebro

5

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

9

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

27

2 880

7,8

13 730

4,2

39 500

8,8

Västernorrlands

19

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

16

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

11

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

2 950

12,4

5 000

4,9

14 700

13,3

Götalands mellanbygder

45

2 470

6,4

16 360

8,1

48 300

10,3

Götalands norra slättbygder

50

2 690

8,9

28 360

6,6

70 100

11,0

Svealands slättbygder

73

2 400

4,6

45 760

4,6

123 300

6,5

Götalands skogsbygder

100

2 350

5,3

73 380

3,5

175 800

6,4

Mellersta Sveriges skogsb

37

2 640

6,8

35 080

5,3

82 400

8,6

Nedre Norrland

58

2 740

5,0

46 110

3,0

121 800

5,8

Övre Norrland

24

2 470

10,6

19 430

4,9

53 200

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

409

2 530

2,4

269 640

1,8

666 100

3,0

2005

405

2 780

2,5

259 130

1,9

719 600

3,1

2004

413

2 720

2,7

220 900

2,1

601 500

3,4

2003

405

2 860

2,1

220 230

1,3

629 400

2,4


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.