Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Slåttervall. Första skörd 2006. Konventionell odling

17b. Temporary grasses. First cut in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

..

Uppsala

9

..

..

..

Södermanlands

13

..

..

..

Östergötlands

24

3 500

8,3

34 200

Jönköpings

32

2 740

9,4

37 920

Kronobergs

9

..

..

..

Kalmar

43

3 270

7,3

48 180

Gotlands

22

2 850

7,3

23 300

Blekinge

9

..

..

..

Skåne

74

3 370

4,8

60 320

Hallands

32

3 430

6,1

26 180

Västra Götalands

71

3 250

5,1

74 330

Värmlands

22

2 780

12,3

20 220

Örebro

14

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

..

Dalarnas

20

3 440

6,7

14 250

Gävleborgs

19

..

..

..

Västernorrlands

18

..

..

..

Jämtlands

7

..

..

..

Västerbottens

22

2 840

7,8

32 910

Norrbottens

9

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

3 260

6,6

28 200

Götalands mellanbygder

81

3 340

5,3

84 470

Götalands norra slättbygder

37

3 780

6,5

46 490

Svealands slättbygder

64

3 480

4,4

71 820

Götalands skogsbygder

151

3 070

3,6

166 780

Mellersta Sveriges skogsb

48

2 870

6,5

42 620

Nedre Norrland

45

3 270

5,7

43 630

Övre Norrland

33

2 710

8,3

50 550

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

499

3 190

2,0

533 040

2005

457

3 720

1,9

515 380

2004

533

3 520

1,9

518 620

2003

545

3 560

1,8

539 180


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.