Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2006. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2006. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

4 300

65

77 900

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

770

26,0

6 600

26,5

3 190

80

27 400

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

3 750

73

27 400

Hallands

..

..

..

..

3 920

66

27 200

Västra Götalands

1 590

10,9

77 000

11,8

4 210

81

204 000

Värmlands

..

..

..

..

3 740

96

79 400

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

3 730

89

51 100

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

4 440

81

22 200

Götalands mellanbygder

960

16,4

15 700

18,3

3 430

72

64 000

Götalands norra slättbygder

2 100

11,0

59 600

12,8

4 800

69

129 700

Svealands slättbygder

1 200

23,9

54 700

24,3

3 590

62

178 000

Götalands skogsbygder

1 230

9,3

90 300

9,9

3 580

71

266 200

Mellersta Sveriges skogsb

1 160

18,7

40 700

19,5

3 800

104

123 100

Nedre Norrland

630

20,1

29 000

20,3

3 370

82

150 900

Övre Norrland

..

..

..

..

2 900

75

62 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

1 120

6,7

302 300

7,0

3 650

74

968 300

2005

960

8,2

248 600

8,4

3 740

67

968 200

2004

920

6,8

202 800

7,1

3 640

66

804 300

2003

1 530

4,6

336 500

4,8

4 390

80

965 900


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.