Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2006. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2006. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

3 110

21,7

6 610

Jönköpings

2 080

12,6

4 820

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

1 570

14,3

4 840

Gotlands

1 150

24,3

4 000

Blekinge

..

..

..

Skåne

1 790

14,2

5 160

Hallands

2 530

15,8

5 970

Västra Götalands

1 960

11,9

5 220

Värmlands

1 120

26,1

3 900

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

990

26,8

4 430

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

1 100

22,0

3 940

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 200

17,0

5 460

Götalands mellanbygder

1 400

11,5

4 740

Götalands norra slättbygder

3 140

16,8

6 920

Svealands slättbygder

2 350

13,1

5 840

Götalands skogsbygder

1 990

6,8

5 060

Mellersta Sveriges skogsb

790

18,6

3 660

Nedre Norrland

840

16,3

4 100

Övre Norrland

1 140

16,0

3 850

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2006

1 770

5,0

4 960

2005

1 820

4,5

5 540

2004

1 970

4,0

5 490

2003

1 930

3,7

5 500


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.