Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2006, procent

19. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2006, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

60,6

38,3

1,1

11 680

37,0

Uppsala

19

..

..

..

..

..

Södermanlands

16

..

..

..

..

..

Östergötlands

22

77,4

22,6

0,0

23 420

36,9

Jönköpings

23

84,7

15,2

0,1

19 560

30,1

Kronobergs

13

..

..

..

..

..

Kalmar

14

..

..

..

..

..

Gotlands

26

79,6

15,6

4,8

10 770

28,0

Blekinge

8

..

..

..

..

..

Skåne

31

57,4

38,7

3,9

17 780

18,0

Hallands

26

74,7

25,3

0,0

9 280

20,6

Västra Götalands

97

71,3

26,4

2,2

67 940

40,0

Värmlands

37

70,4

26,3

3,3

30 120

50,1

Örebro

9

..

..

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

..

..

..

Dalarnas

10

..

..

..

..

..

Gävleborgs

33

77,4

22,2

0,4

17 730

41,9

Västernorrlands

20

78,8

20,8

0,4

19 860

49,5

Jämtlands

16

..

..

..

..

..

Västerbottens

12

..

..

..

..

..

Norrbottens

10

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

80,2

19,8

0,0

6 230

13,5

Götalands mellanbygder

52

67,8

27,0

5,2

24 130

19,7

Götalands norra slättbygder

58

73,9

26,1

0,0

38 370

37,7

Svealands slättbygder

84

67,3

31,2

1,5

68 000

38,6

Götalands skogsbygder

112

75,5

22,9

1,6

97 140

31,6

Mellersta Sveriges skogsb

53

76,3

22,0

1,7

45 960

45,0

Nedre Norrland

61

81,1

18,6

0,3

56 850

48,9

Övre Norrland

26

84,3

15,4

0,2

23 040

27,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

472

75,0

23,7

1,3

359 730

34,1

2005

470

74,5

22,9

2,6

347 700

33,8

2004

478

76,3

22,0

1,7

289 490

31,0

2003

449

79,2

19,8

0,9

278 070

29,8


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöstöd för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.